دانشگاه صنعتی شیراز

پیامبر اکرم(ص):هر كس بيشترين همّ و غمش رسيدن به خواهشهاى نفسانى باشد، حلاوت ايمان از قلبش گرفته مى ‏شود.