دانشگاه صنعتي شيراز
کد کاربر
رمز
 

 1395/12/1

پیامبر اکرم(ص):خداوند ایمان را براى پاکى از شرک... و عدل و داد را براى آرامش دل‏ها واجب نمود.

 

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.