دانشگاه صنعتی شیراز
کد کاربر
رمز
 

 1396/4/28

پیامبر اکرم(ص):نشستن در مسجد به انتظار نماز ، عبادت است.

 

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>