دانشگاه صنعتي شيراز
کد کاربر
رمز
 

 1395/10/27

امام علی(ع):هر كه مى ‏خواهد ايام عمر خود را آزاد زندگى كند، طمع را در دل خويش جاى ندهد.

 

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.