در سازمان شما از مجموعه راهکارهای جامع دیدگاه، نرم افزارهای زیر استفاده می شوند
دانشگاه صنعتی شیراز

امام سجاد(ع):  هرگاه نماز مى‏ گزارى ، <چنان باش كه گويى> نماز آخرين را به جاى مى‏ آورى.